Více času na podstatné

Pozvánka na konferenci Energetický management pro veřejnou správu

31.05.2010 07:20

 

 

https://www.bids.cz/files/105-obr_big-banner-top.png

 

Přednášející:

 • Ing. Rut Bízková, ministryně, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
 • Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Mgr. Martin Ander, PhD., náměstek primátora, Statutární město Brno
 • Ing. Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Jana Cicmanova, project manager, Evrospká asociace Energie-Cities
 • RNDr. Jana Plamínková, starostka, Městská část Praha – Slivenec
 • Ing. Petr Holoubek, ústřední ředitel, Státní energetická inspekce, Praha
 • Ing. Andrej Babečka, Enviros, s.r.o., Praha
 • Karel Srna, Městské vodovody a kanalizace Úpice
 • Johannes Fechner, 17&4 Consulting Ltd. Vienna, Austria
 • Mgr. Milan Kyselák, odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
 • Ondřej Povýšil, MVV Energie CZ, a.s. , Praha


PROGRAM KONFERENCE 10. ČERVNA 2010

08.15 Registrace účastníků a výdej podkladů
09.00

Začátek konference

  Moderuje: Ing. Libor Prouza, provozní ředitel, Enviros, s.r.o., Praha
   
 

Zahájení konference
Ing. Vladislav Mareček, radní pro oblast životního prostředí , Hlavní město Praha

   
09:10

Energeticky úsporné chování komunální a státní sféry -  současný stav a výhledy další strategie. Možnosti financování energeticky úsporných projektů
Ing. Rut Bízková, ministryně, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

   
09.30 Strategie ČR v oblasti snižování energetické náročnosti ekonomiky a zejména veřejné správy  
Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
   
09:50 Město Brno a jeho plán zapojit se do iniciativy Pakt starostů, současné i plánované  aktivity města v oblasti snižování energetické náročnosti
Mgr. Martin Ander, PhD., náměstek primátora Statutární město Brno
   
10:10 Sdružení Energie – Cités  - aktivity měst zapojených do této iniciativy v oblasti energetického managementu, praktické příklady
Jana Cicmanova, project manager, Evropská asociace Energie-Cities
   
10.40 Přestávka na kávu
   

Energetika budov ve veřejné správě

   
11:10 Energetika budov ve veřejné správě - nízkoenergetické stavění, efektivní zateplování, využívání obnovitelných zdrojů energie, financování projektů
Ing. Andrej Babečka, Enviros, s.r.o., Praha
   
11:30 EPC – efektivní metoda snížení energetické náročnosti budov – bez rizika špatně vložených investic
Ing. Ondřej Povýšil, MVV Energie CZ, a.s., Praha
   
11:50 Zkušenosti s optimalizací energetické náročnosti budov města Vídně
DI Johannes Fechner, 17&4 Consulting Ltd.  Vienna, Austria
   
12:20 Zkušenosti s realizací rekonstrukce školy v nízkoenergetickém standardu
RNDr. Jana Plamínková, starostka, Městská část Praha - Slivenec
   
12.40 Projekt monitorování spotřeby energie ve vládních budovách
Ing. Petr Holoubek, ústřední ředitel, Státní energetická inspekce, Praha
   
13.00 Prostor pro dotazy
   
13.30 - 14.30 Společný oběd
   

Energetické využití odpadů v komunální sféře

   
15:00 Systém nakládání s komunálním odpadem a možnosti jeho energetického využití - spalování komunálního odpadu
Mgr. Milan Kyselák, odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
   
15:20 Energetické využívání odpadů v Moravskoslezském kraji - řešení z úrovně komunální sféry
Ing. Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Ostrava
   
15.50 Provozování komunální bioplynové stanice ve městě Úpice – zkušenosti s realizací projektu, financováním i provozováním
Karel Srna, Městské vodovody a kanalizace Úpice
   
16.10 Prostor pro dotazy
   
17:00 Závěr konference, slosování cen, pozvání na malý koktejl
   
   


EXKURZE DO NÁRODNÍHO DIVADLA - 11.6.2010

EXKURZE do Národního divadla – ukázka realizovaných energeticky úsporných opatření (financování metodou EPC) - prohlídka energeticky úsporných opatření přímo v útrobách technického zázemí Národního divadla, včetně Nové scény.

Začátek exkurze I. v 8,30 hodin. (25 účastníků)

Začátek exkurze II. 11,00 hod. (25 účastníků)

Účast nutno rezervovat včas, kapacita pouze 50 míst!!!  Více informací najdete v sekci Exkurze


Provedená energeticky úsporná opatření : 

 • Využití odpadního tepla z hydraulické tlakové stanice jevištní technologie pro předehřev TUV
 • Instalace nové reversní chladicí jednotky (tepelné čerpadlo)
 • Rekuperace tepla z klimatizovaných prostorů objektů ND
 • Rekonstrukce centrální kotelny, instalace kondenzačních kotlů
 • Instalace frekvenčních měničů
 • Instalace fotovoltaických elektráren na střeše divadla provozní budovy a Nové scén

 

REGISTRACE: ZDE

 

 

 

Konferenci pořádá: B.I.D.services s.r.o.

https://www.bids.cz/webimg/bids_logo.gif