Více času na podstatné

pozvánka na konferenci: RECYKLACE ODPADŮ XIII.

24.11.2009 06:58

 

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, ÚSTAV GEOTECHNIKY SAV KOŠICE, AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA KRAKÓW,POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci RECYKLACE ODPADŮ XIII. Konference se koná na VYSOKÉ ŠKOLE BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITĚ OSTRAVA dne 27.11.2009. Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické objevy a poznatky z oblasti recyklace odpadů.

 

Dokumenty:

Pozvánka ZDE

Přihláška ke stažení ZDE

Program konference: ZDE

 

Datum a místo konání

Konference se uskuteční v prostorách VŠB - Technické Univerzity Ostrava,  NOVÁ AULA, (CZ), 27. 11. 2009.

 

Hlavní okruhy:

 

 • recyklace průmyslových odpadů (hutních, energetických, strojních, chemických, potravinářských, po hornické a úpravnické činnosti atd.)

 • recyklace komunálních a zemědělských odpadů

 • recyklace stavebních a demoličních odpadů

 • recyklace autovraků

 • recyklace odpadů z jiných oblastí

 • zpracování nemocničních a radioaktivních odpadů

 • zavádění nových technologií na zpracování elektroodpadu

 • alternativního zpracování zbytkového odpadu s cílem umožnit jeho maximální recyklaci a využití

 • podnikatelské aktivity v oblasti recyklace odpadů

 • legislativní otázky recyklace a využití odpadů

 

Vedlejší okruhy

 • Mechanicko-biologická úprava zbytkového odpadu

 • Úprava a využití druhotných surovin

 • Úprava a obohacování průmyslových a keramických nerostů

 • Úprava chudých rud

 • Flotace a flokulace

 • Hydrometalurgické procesy

 • Separace pevné a tuhé fáze

 • Úprava uhlí, desulfurizace, briketování a koksování

 • Drcení, třídění a aglomerace

 • Biochemické techniky pro extrakci a čištění

 • Environmentální management

 • EIA, EMS, EMAS, IPPC

 • Problematika vzorkování a chemické analýzy odpadů

 • Nakládání s biologickými rozložitelnými odpady

 • Využití kalů z čistíren odpadních vod stejně jako odpadů živočišného původu

 • Staré ekologické zátěže

 

Kontaktní adresa:


prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Institut environmentálního inženýrství
HGF VŠB-TU OSTRAVA
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
tel: +42059 699 3575, +42059 699 1242
fax: +42059 699 4041, +42059 699 3040
E-mail: peter.fecko@vsb.cz
https://homen.vsb.cz/hgf/546/konference_recXIII.html