Více času na podstatné

Pozvánka na odborné semináře: Legislativa ŽP, IPPC a Emise CO2

11.03.2014 08:28

Společnost EKONOX s.r.o., si Vás dovoluje pozvat na semináře: Legislativa v oblasti životního prostředí –povinnosti / nejčastější prohřešky, Integrovaná prevence v/po roce 2014, Emise CO2–vznik-obchodování –snižování. Semináře budou doplněny o příklady z praxe a poskytnou pohled na dané téma jak z pozice provozovatele, tak i kontrolního úřadu. Semináře se uskuteční od 15. 4. 2014 do 17. 4. 2014 v rámci akce Teplárenské dny 2014, v kongresovém centrum ALDIS Hradec Králové.

V termínu od 15. 4. 2014 do 17. 4. 2014 si Vás také dovolujeme pozvat do výstavního stánku společnosti EKONOX s.r.o., který naleznete v kongresovém centru ALDIS Hradec Králové, v rámci výstavy Teplárenské dny 2014.

 

Integrovaná prevence v/po roce 2014

Termín konání akce: 16. 4. 2014
Místo konání akce: Hradec Králové
Adresa konání akce: Kongresové centrum ALDIS
Web: https://vzdelavani.ekonox.cz

Seminář nabídne ucelený pohled na změny, které sebou přináší novela zákona o integrované prevenci z pohledu provozovatele. Účastnící semináře budou dále seznámeny s tím, co znamená pojem „závěry o BAT“, jak přistupovat k přípravě základní zprávy, co očekávat během jejího schvalovacího procesu a dále pak jakých chyb se při plnění podmínek integrovaného povolení vyvarovat.

Prezentované informace budou vycházet z praktických zkušeností se změnou zákona z posledních měsíců, včetně zkušeností ze schvalování základních zpráv zpracovaných společností EKONOX, s.r.o.

Přednášejícími budou zaměstnanci společnosti EKONOX, s.r.o. a Krajského úřadu Královehradeckého kraje.

Více informací a přihlášky na seminář nejdete na https://vzdelavani.ekonox.cz/vzdelavaci-akce.aspx.  

 

Emise CO2 - vznik-obchodování-snižování

Termín konání akce: 17. 4. 2014

Místo konání akce: Hradec Králové

Adresa konané akce: Kongresové centrum ALDIS

Web: https://vzdelani.ekonox.cz

 

Jak CO2 vlastně vzniká, jaké má fyzikálně chemické vlastnosti, jaká je jeho reaktivita, lze ho využít jako surovinu? Jak se s nimi bude obchodovat v roce 2014 a v budoucnu v České republice? Jak nakládat s emisemi CO2? Jak je odstranit? Jaké jsou možnosti snižování CO2?

Na tyto otázky a některé další Vám odpoví seminář pořádaný firmou EKONOX, s.r.o., na kterém vystoupí zástupci z průmyslu, státní správy a společnosti EKONOX, s.r.o.

Seminář je určen pro všechny provozovatele, jejichž zařízení produkují emise CO2, energetikům průmyslových a komunálních zařízení a dalším zájemcům o energetické úspory včetně laické veřejnosti. Více informací a přihlášky na seminář najdete na https://vzdelavani.ekonox.cz/vzdelavaci-akce.aspx.

 

Legislativa v oblasti životního prostředí - povinnosti/nejčastější prohřešky

Termín konání akce: 15. 4. 2014
Místo konání akce: Hradec Králové
Adresa konání akce: Kongresové centrum ALDIS
Web: https://vzdelavani.ekonox.cz

Seminář pořádaný firmou EKONOX s.r.o., je koncipován tak, aby poskytnul všem pracovníkům zodpovídajícím za plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí či jeho dílčích části, ucelený přehled v dané problematice.  Účastníci se dozvědí o nejčastěji se vyskytujících chybách a o sankcích, přidělených ČIŽP u některých specifických prohřešků.

Seminářem budou provázet zástupci společnosti EKONOX, s.r.o. a ČIŽP.

Více informací a přihlášky na seminář nejdete na https://vzdelavani.ekonox.cz/vzdelavaci-akce.aspx