Více času na podstatné

Připomínáme: JADERNÁ ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Náš tip!)

18.06.2012 10:33

Česká republika stojí před rozhodnutím, jak zajistit dostatek elektrické energie do budoucna. Jednou z  mála reálných možností je rozšíření existujících a/nebo výstavba nových jaderných elektráren. Část veřejnosti se však obává vlivu jaderné energetiky na životní prostředí a možných rizik pro zdraví obyvatel. Cílem semináře je přispět k  odstranění těchto obav poskytnutím objektivních informací o vlivu jaderných elektráren na životní prostředí, o působení státu při dohledu nad jejich provozem a o porovnání případných rizik vyplývajících z  využívání různých zdrojů energie. V programu semináře vystoupí například Ing. František Pazdera, CSc. a Ing. Dana Drábová,  CSc. Více ZDE