Více času na podstatné

Pozvánka na seminář: Nový zákon o chemických látkách

03.03.2010 09:52

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními informacemi o vývoji evropských a českých právních předpisů pro chemické látky a přípravky.
23. 3. 2010 - Dům techniky Pardubice

800 - 900 Prezence
900 -1400 Odborný program

a) Seznámení se stavem přípravy nového zákona o chemické bezpečnosti
b) Seznámení se stavem přípravy vyhlášky o oznamování chemických směsí v návaznosti na § 22 zákona č. 356/2003 Sb. a čl. 45 nařízení (ES) č. 1272/2008
c) Vztah mezi nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP) a zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

Lektor:
Ing. Oldřich Petira, CSc.
Znalec pro obory chemie a ochrany životního prostředí se specializací na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost, poradce orgánů státní správy v tomto oboru

Účastnický poplatek činí: 1560,- Kč (1300,- Kč + 20% DPH)

Informace o semináři:
Ing. Naďa Kořínková
tel. 466 615 607, 606 504 477
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686
532 27 Pardubice
e-mail: korinkova@dtpce.cz
www.dtpce.cz

Přihláška: https://www.dtpce.cz/pdfs/chem10pr.doc