Více času na podstatné

Pozvánka na seminář "Pitná voda – novinky a souvislosti – What's NEW? N-nutrients; E-energy; W-water"

13.07.2012 09:21

https://www.enviweb.cz/pictures/Loga/asio.jpgwww.tretiruka.cz si Vás dovoluje pozvat na seminář "Pitná voda – novinky a souvislosti – What's NEW? N-nutrients; E-energy; W-water". Seminář pořádá společnost ASIO, spol. s.r.o.  ve dnech 30. října 2012 v Brně a 1. listopadu v Praze. Tématem semináře budou energie a voda, poblematika trofizace vodárenských nádrží a nové postupy při úpravě vod.

 

Úvod do problematiky úpravy vod
- souvislosti, tradiční a nové technologie, přehled – Ing. Renata Biela, Ph.D.

 

Problematika trofizace vodárenských nádrží
- management a ochrana zdrojů pitné vody  (cyanobakterie) - prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
- hydrobiologické audity vodárenských zařízení a odstranění mikrobiálního znečištění – Ing. Jiří Palčík Ph.D.

 

https://www.enviweb.cz/pictures/2012/ASIO_NEW.jpg

Energie a voda
- energetické úspory a možnost využití energie při úpravě pitných a čištění šedých vod – Ing. Karel Plotěný

 

Nové postupy při úpravě vod
- vyžití nanotechnologií při úpravě a akumulaci vody – Ing. Marek Holba, Ph.D.
- membránové procesy při úpravě vod – Ing. Milan Uher
- hygienické zabezpečení vod (UV, ozonizace)  – Ing. Ondřej Unčovský

 

Termíny a místa:

Termín

Adresa

Město

30.10.2012

Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1

  Brno

01.11.2012

Konferenční centrum VŠCHT, K Verneráku 950 (kolej Sázava)

  Praha

 

Semináře jsou zařazeny do:

- programu celožovotního vzdělávání ČKAIT - 1 bod
- vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006)

 

 

Přihláška na: https://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular