Více času na podstatné

Pozvánka na seminář: ÚČINNÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ I OBCÍ ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

07.10.2009 14:16

Termín: 26.10.2009 od 10.00hod do 17.00

Pořádá: ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kde: v místnosti č. 319  budovy ČSVTS v Praze 1 Novotného lávka č.5.

Uzávěrka přihlášek: 23.10.2009

Pozvánka a přihláška: ZDE

 

Setkání  je určeno pracovníkům veřejné správy, odborníkům, pracovníkům zabývajícím se životním prostředím, právníkům, podnikatelům, učitelům všech stupňů i široké veřejnosti, neje odborné, ale i laické.

 

 

 

Odborné zajišťení: Doc. Ing. Jiří Palatý, CSc., ČSPŽP

Organizačně zajišťení: Ing. Libuše Deylová, ČSPŽP

Spojení: tel.: 221 082 365 ev. 241 493 381

mobil: 724 911 879

e - adresa: cspzp@csvts.cz, ev. libuse.deylova@volny.cz

poštovní adresa: ČSPŽP, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

 

 

 

PROGRAM:

 

10,00 h. - 10,05 h.  Zahájení - Ing. Jan Jarolím, předseda ČSPŽP

10,05 h. - 10,30 h.  Úvodní přednáška - Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra ŽP

10,30 h. - 11,15 h.  Nebezpečí nevhodných energetických zdrojů a jejich provozu 

                                včetně zákonné podpory snižování škodlivých emisí

                                Ing. Milan Bezačinský, CSc., konzultant

11,15 h. - 12,00 h.  Snižování spotřeby tepelné energie budov (energetický audit, izolace

                                budov, nízkoenergetické budovy, tepelný režim)

                                Ing. Tomáš Chadim, SEVEn, Středisko pro efektivni vyuzivani energie                             

12,00 h. - 12,45 h.  Účinné způsoby vytápění využívající klasické energetické zdroje

                                (plyn, uhlí, dřevo, elektrická energie)

                                Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT                            

 

12,45 h.- 13,30 h.  Přestávka na oběd

 

 

13,30 h. - 14,15 h.  Vytápění využívající netradiční energetické zdroje (tepelná čerpadla,

                                biomasa, bioplyn, sluneční záření, geotermální energie, větrná

                                energie)

                                Ing. Tomáš Chadim, SEVEn, Středisko pro efektivni vyuzivani energie

14,15 h. - 15,00 h. Cenové porovnání využití klasických a netradičních zdrojů tepelné

                               energie

                               Ing. Michal Palečko, spol. s r.o. RAEN 

15,00 h. - 15,45 h. Finanční podpory, zejména "Zelená úsporám"

                              Ing. Irena Plecková, Státní fond životního prostředí

15,45 h. - 16,30 h. Praktické zkušenosti s projektováním a realizací projektů energetických

                               úspor

                               Ing. Libor Pavlíček, MBA  a.s. STEP Trutnov

16,30h.  - 17,00 h. Diskuse

17,00 h.   Závěr

 

V průběhu semináře bude činné poradenské středisko organizace SEVEn programu "Zelená úsporám"