Více času na podstatné

Pozvánka: ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN

06.01.2020 10:28

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020, který se uskuteční 21. ledna 2020 v Praze. Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

  • VYHLÁŠKA O KRITÉRIÍCH, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT ODPADEM
  • NÁVRH NOVÉHO ZÁKON O ODPADECH A NÁVRH ZMĚNOVÉHO ZÁKONA
  • ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH


RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství

  • POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ
  • PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE…)
  • TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY
  • – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“
  • INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ APLIKACE PRO VEŘEJNOST


Seminář bude věnovaný aktuální podobě projednávaného zákona o odpadech, který bude přijat v návaznosti na změnu evropských směrnic v rámci balíčku k oběhovému hospodářství, a to s přepokládanou účinností od 1. ledna 2021.

Účastníci se dále seznámí vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Jedná se o první vyhlášku, která v České republice nastavuje  podrobná kritéria pro vedlejší produkt a přechod odpad neodpad.

Dále budou představeny změny, které budou nově vyplývat z přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

V rámci praktické části semináře budou zopakována pravidla přidělování a používání identifikačního čísla provozovny a zařízení, pozornost bude rovněž zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, zařízení pro nakládání s autovraky, zařízení pro nakládání s kaly z ČOV, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení.

Účastníci získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
Součástí semináře bude krátká ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady (Registr zařízení, VISOH, Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení).

 

Termín: středa 22. ledna 2020, přednášky 9:00 - 15:30 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác    

Cena: 2110 Kč bez DPH

 

Další informace ZDE