Více času na podstatné

Pozvánka: VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA / OLOMOUC

05.02.2020 17:16

Uzitecneseminare.cz si vás dovolují pozvat na seminář VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY, který se uskuteční 21. dubna v Praze a následně 28. dubna v Olomouci.

Vodoprávní praxe je v posledních letech ovlivněna stále častějšími změnami podnebí a s tím souvisejícími střídajícími se obdobími sucha a povodní. A vodoprávní legislativa se na to snaží reagovat.
V současné době je v politickém projednávání návrh ústavního zákona na ochranu vody, který si klade za cíl zakotvit ochranu vody na ústavní úrovni.

V projednávání v Poslanecké sněmovně je vládní novela vodního zákona, tzv. „suchá“ novela, jejímž cílem je zvládání sucha a souvisejícího nedostatku vody pomocí koncepčních a operativních nástrojů.

U toho to však nekončí a v Poslanecké sněmovně jsou dále projednávány krátké poslanecké novely vodního zákona mající za cíl zlepšení hospodaření s vodou a její znovu využívání.

K 1. únoru 2020 je dále účinná novela stavebního a vodního zákona č. 312/2019 Sb., která zjednodušuje povolovací procesy pro vodní nádrže a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do plochy 20000 m2.

A velké změny i ve vodním hospodářství jsou očekávány v souvislosti s rekodifikací veřejného stavebního práva s novým stavebním zákonem, u něhož se předpokládá přijetí na konci roku 2020

Seminář tak bude věnován aktuálnímu znění vodního zákona a připravovaným legislativním změnám majícím dopad do jeho znění.


!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

 

Témata přednášek:

 • AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ VODNÍHO ZÁKONA (VE ZNĚNÍ POSLEDNÍCH NOVEL ZEJMÉNA ZÁKONA Č. 312/2019 SB.)
 • NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA NA OCHRANU VODY
 • NÁVRH SUCHÉ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA
 • DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA
 • NÁVRH NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA


Seminář je určen pro:

 • vodohospodáře
 • vodoprávní úřady
 • vlastníky a provozovatele vodních děl
 • pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
 • Českou inspekci životního prostředí
 • podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
 • pracovníky v investiční výstavbě
 • dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.) 
 

Další informace:

PRAHA:
Termín: úterý 21. dubna 2020, přednášky 9:00 - 15:00 hodin    
Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Cena: 2098 Kč bez DPH
Další informace - ZDE
 
OLOMOUC:
Termín: úterý 28. dubna 2020, přednášky 9:00 - 15:00 hodin    
Místo konání: Olomouc, BEA campus Olomouc    
Cena: 1699 Kč bez DPH
Další informace - ZDE