Více času na podstatné

PPP pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v 7. RP - připravované výzvy pro rok 2012

07.06.2011 07:01

Technologické centrum AV ČR uspořádá dne 15. června 2011 informační den k PPP - Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v 7. RP - připravované výzvy pro rok 2012. Informační den se uskuteční v konferenčních prostorách TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Podpora PPP projektů v 7. RP byla zahájena již v roce 2009 (v návaznosti na Evropský hospodářský plán obnovy), kdy byly vypsány první výzvy pro podávání návrhů projektů v partnerstvích Továrny budoucnosti, Energeticky efektivní budovy, Zelená auta a rok poté také v partnerství Internet budoucnosti. PPP v oblasti výzkumu a vývoje jsou orientovány směrem ke koordinaci veřejných a soukromých investic do generování nových znalostí a technologických objevů.

Informační den se zaměří na představení konceptu PPP na podporu výzkumu, vývoje a inovací v 7. RP,  ale především představí aktuálně připravovaná témata všech čtyř partnerství v tematických prioritách - ICT, NMP, ŽP, Doprava a Energie, jejichž oficiální vyhlášení je plánováno na polovinu července 2011. Informační den dále nabídne pohled na dosavadní zapojení soukromé sféry (zejména MSP a průmyslových podniků) do 7. RP a podívá se na některé finanční a smluvní aspekty účasti v projektech PPP.

 

AKTUÁLNÍ PROGRAM informačního dne je k dispozici zde, REGISTROVAT se můžete zde.

 

Informační den bude probíhat v českém a anglickém jazyce, tlumočení nebude zajištěno.

 

Kontakt

Jméno:  Lenka Havlíčková
Telefon:  234 006 141
E-mail:  havlickova(zavináč)tc.cz

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz