Více času na podstatné

Pracovní skupina pro teplárenství

18.02.2011 13:22

Opatřením č. 27/2010 ministra průmyslu a obchodu byla zřízena Pracovní skupina pro oblast teplárenství, jejímž cílem je předložit ministru průmyslu a obchodu doporučení k dalšímu směrování teplárenského odvětví v České republice. Složení pracovní skupiny bylo ustanoveno shora uvedeným opatřením, jehož požadovanou kopii ministerstvo poskytlo žadateli v příloze.Studii stavu teplárenství zpracovává Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, Praha.

 

Přílohy ke stažení: Opatření č. 27/2010 ministra průmyslu a obchodu 

 

Zdroj: MPO