Více času na podstatné

Praha zahájila pilotní projekt na sběr bioodpadu z bytů

28.04.2017 21:01

Do projektu je přímo zapojeno 33 domů, což čítá téměř 1 200 bytů. Sběr je zaměřen na rostlinnou složku bioodpadu. Počítá se především s bioodpadem vznikajícím v kuchyních. Do nádob se mohou dávat i zbytky rostlin, hlína, tráva, rozřezané větvičky, umaštěné papíry, prostě cokoliv, co je rostlinného původu a po vhození do kompostu se dokáže rozložit.

V rámci projektu bylo rozmístěno 38 hnědých nádob, nejčastěji s objemem 240 litrů. Většina z nich je uzamčena. Jedná se o speciální nádobu, která je provětrávaná v horní části konstrukce. Zpočátku je svoz stanoven 1x týdně, počítá se s navýšením až 2x týdně. Bioodpad je odvážen do průmyslové kompostárny Úholičky.

Realizace projektu je zajišťována ve spolupráci se společností Pražské služby. Výsledky a zkušenosti z projektu budou podkladem pro postupné zavádění celoplošného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území hlavního města Prahy.