Více času na podstatné

Právě vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu

27.05.2010 10:34

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN, zaměřeném na Vzduch, plyny, páry a aerosoly, najdete mimo jiné tyto příspěvky: Využití vodíku k regulaci výkonu obnovitelných zdrojů energie • Role kyseliny sírové v atmosférické nukleaci • Neutralizace alkalických vod oxidem uhličitým – náhrada minerálních kyselin ve vodárenství a čištění odpadních vod • Měření částic ve vzduchu pomocí spektrometru s širokým rozsahem • Aktuální požadavky chemické legislativy aneb změna je život • Nehorľavý, húževnatý „PVC“ s vyššou pridanou hodnotou.

Vybrané příspěvky si můžete prohlédnout v PDF, které najdete zde.