Více času na podstatné

Právě vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu

05.08.2010 13:52

https://www.chemagazin.cz/resize.php?image=web-data/aplikace-img/clanky-78-1.jpg&max_width=120V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 4/2010, zaměřeném na Pevné a sypké látky a nanomateriály najdete mimo jiné tyto příspěvky: Vliv různých metod přípravy na barevné vlastnosti pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxTiyO2Granulometrie částicových plniv pro vytvrditelné kompozity • Struktura, vlastnosti a potenciál MOF • Středněteplotní palivové články s protonově vodivou membránou – jejich výhody a výzvy • Tlakovo-citlivé elektricky vodivé adhezíva • Studium, pokročilá analýza a mapování povrchů metodou XPS/ESCA s XPS spektrometry Thermo Scientific • Sledování nanášení barviva pomocí měření Zeta-potenciálu • Reprezentativní výsledky vyžadují adekvátní přípravu vzorků • Vliv přesnosti dat na určení optimálních podmínek průběhu vratné reakce a mnoho dalších odborných textů a zajímavých informací....

Vybrané příspěvky si můžete prohlédnout v PDF, které najdete zde.