Více času na podstatné

Právě vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu

04.04.2011 06:18

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 2/2011, zaměřeném na Kapaliny najdete mimo jiné tyto příspěvky:

  • HILIC chromatografie: perspektivní technika separace polárních látek na polárních stacionárních fázích ve vodně-organických mobilních fázích
  • Zkušenosti s validací testů Spectroquant v Pražských vodovodech a kanalizacích
  • Nezapomeňte na kapilární elektroforézu!
  • Reometry překonávají dosavadní limity
  • Úmluva o zákazu chemických zbraní a povinnosti podniků v ČR
  • Boční míchadla – výhodná řešení?
  • Numerická simulace sedimentační nádrže v čistírně odpadních vod

a mnoho dalších odborných textů a zajímavých informací....

Vybrané příspěvky si můžete prohlédnout v PDF, které najdete zde.