Více času na podstatné

Pravidla pro sčítání zdrojů najdete v novém Věstníku MŽP

06.08.2013 13:04

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo v novém věstníku č. 7/2013 metodický pokyn ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší. Metodický pokyn je určen krajským úřadům, úřadům obcí s rozšířenou působností, České inspekci životního prostředí a autorizovaným osobám, a jako doporučení také provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Předmětem tohoto metodického pokynu je aplikace ustanovení § 4 odst. 7 a 8 zákona č. 212/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon ochraně ovzduší“), která upravují pravidla pro sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a jmenovité kapacity ostatních stacionárních zdrojů za účelem stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu a celkové jmenovité kapacity. Takto zjištěný celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacích stacionárních zdrojů a celková jmenovitá tepelná kapacita ostatních stacionárních zdrojů jsou rozhodující pro určení, zda a do jaké položky v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší budou stacionární zdroje zařazeny, a současně předurčují stanovení základních podmínek provozu podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „emisní vyhláška“).

 

Další podrobné informace čtěte  ZDE  (strana 39 až 59).