Více času na podstatné

PRAŽSKÉ VELETRHY ELEKTROTECHNIKY NABÍDNOU ODBORNOST I ZÁBAVU

21.02.2012 08:36

Druhý ročník mezinárodního veletrhu FOR ELECTRON a jeho souběžných veletrhů FOR ENERGO – 1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie a FOR AUTOMATION – 1. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky, je za dveřmi. Toto setkání odborníků z oborů elektroniky, elektrotechniky a energetiky se bude konat ve dnech 13. – 16. 3. 2012 v PVA EXPO PRAHA. Společnosti z těchto oborů tak opět představí své novinky a trendy.

Záštitu nad veletrhy převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora České republiky, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Elektrotechnický svaz český, ČVUT, ČAT, VUT Brno a řada dalších.

SOUBĚH S VELETRHY FOR INDUSTRY A FOR LOGISTIC
K pozitivním novinkám patří souběh veletrhů FOR ELECTRON, FOR ENERGO a FOR AUTOMATION s veletrhy FOR INDUSTRY – 11. mezinárodní veletrh strojírenských technologií, a FOR LOGISTIC – 3. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace. I při spojení zůstává veletrhům samostatnost v rámci jejich umístění ve výstavních halách i realizace mediální kampaně, která tak nabyla dvojnásobně na síle. Všichni vystavovatelé navíc získají širší skupinu návštěvníků a potencionálních zákazníků.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Během celého veletrhu budou probíhat přednášky, konference a semináře na aktuální témata, která jsou připravována ve spolupráci s předními odborníky a významnými organizacemi jednotlivých oborů. Stěžejním tématem pro letošní ročník bude E-mobilita v dopravě. Dílčími tématy budou: E-mobilita a její rozvoj (Lithium – vzduchová baterie, nová technologie pro elektromobilitu a skladování elektřiny, první zkušenosti z projektu Praha elektromobilní a potenciál jeho dalšího rozvoje), Využití potenciálu e-mobility (Autobus s trihybridním pohonem, světový unikát, koncepty elektromobilů a bonus: Zážitky ze 4 000 km dlouhého závodu elektromobilů WAWE 2011).

Společnost Sdělovací technika bude pořádat přednášky na téma: Český elektrotechnický a elektronický průmysl (aktuální informace o jednom z nejvýznamnějších odvětví české ekonomiky, jeho transformaci, úspěšných projektech, zahraničních investicích a aktivitách designových, vývojových a testovacích center) a Moderní elektronické součástky (trendy a novinky v oblasti elektronických konstrukčních prvků a jejich aplikací).

Konferenci na téma Off-Grid v ČR 2012 – ostrovní systémy v ČR uspořádá společnost b.i.d. services. Tato konference se pokusí nastínit vývoj tohoto odvětví v několika příštích letech, ukáže možnosti současných technologií a seznámí účastníky s případovými studiemi ostrovních režimů použitých v domácnostech i průmyslových areálech.

Nebudou chybět ani soutěže a doprovodné akce. Pro návštěvníky bude před Vstupní halou I připravena testovací dráha elektromobilů a dalších elektro prostředků společností PRE, ČEZ a E.ON. Elektrokola si budou moci návštěvníci vyzkoušet v hale č. 1.
Pro ty, kteří mají soutěživého ducha, pak bude připravena anketní otázka, po jejímž zodpovězení mohou vyhrát zajímavé ceny. Tuto soutěž najdou zájemci na informacích ve Vstupní hale I.

ZAREGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE VSTUPENKU ZA ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK
Každý návštěvník, který se zaregistruje na stránkách veletrhů FOR ELECTRON, FOR ENERGO či FOR AUTOMATION může získat vstupenku za zvýhodněných podmínek.

KTERÉ FIRMY NA VELETRHU MIMOJINÉ NAJDETE
Na veletrh jsou přihlášeny společnosti jako ABB s.r.o., ČEZ a.s., DCK Holoubkov Bohemia a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Helukabel CZ s.r.o., Rittal Czech, s.r.o., GHV Trading spol. s r.o., FRONIUS Česká republika s.r.o., Hensel s.r.o., HEIRU CZ s.r.o., Infrasensor s.r.o., Kopos Kolín, a.s.,  Lapp Kabel s.r.o., TECON s.r.o., Turck s.r.o., Pražská energetika a.s., ELEMAN s.r.o., Road Energy s.r.o., Elsaco - Ing. Jindřich Franc, EuroSystems a.s. a mnoho dalších.
Více informací naleznete na www.electroncz.cz, www.forenergo.cz, www.forautomation.cz.

ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel: +420 225 291 136, e-mail: electron@abf.cz