Více času na podstatné

Přebytek travní hmoty řeší výrobou bioplynu

17.12.2009 10:42

Rozsáhlé plochy trvalých travních porostů, ošetřované podle podmínek dotační politiky, a snížené stavy skotu přinášejí přebytek travní hmoty. AGRO Otročín našlo řešení v produkci bioplynu a výrobě elektřiny. Společnost má moderní zařízení pro výrobu bioplynu od německé firmy Eisenmann, kterou v České republice také zastupuje. Tímto způsobem dokáže energeticky zhodnotit všechny přebytky organické hmoty s dobrou účinností. Výkon agregátu je 310 kW a denní vstupy představují čtrnáct tun travní senáže a krmných zbytků z kravína, pět tun hnoje, dvě tuny kukuřice nebo jiné energeticky bohatší biosuroviny v případě horší kvality senáže.