Více času na podstatné

Představení programu COSME

06.12.2011 08:46

Dne 30. 11. byl představen nový program COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs). Ten bude v příštím programovacím období (2014-2020) zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků, zejména malých a středních. Program se bude zaměřovat na:

  • jednodušší přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky,
  • vytváření prostředí podporujícího vznik a rozvoj podniků,
  • podporu výchovy k podnikání v Evropě,
  • posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti evropských podniků,
  • podporu internacionalizace malých a středních podniků a jejich vstup na zahraniční trhy.

Na program bude pro období 2014-2020 vyčleněno 2,5 mld. € a každoročně by měl přispět k růstu evropského HDP o více než 1 mld. €.

Text návrhu programu je možné stáhnout zde.

Pro další informace o programu COSME

 

Zdroj: Enterprise Europe Network ČR