Více času na podstatné

Přehled konkrétních změn, které navrhuje v zákoně o ochraně ovzduší Moravskoslezský kraj

01.07.2013 10:42

Na konci června (20. 6.) jsme Vás informovali, že krajští zastupitelé schválili konkrétní znění dvou návrhů změn zákona o ochraně ovzduší, které předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V prvním návrhu změny zákona krajští zastupitelé navrhují, aby se změnil poměr výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší ve prospěch krajů. Kraj by rád dosáhl toho, aby od příštího roku 90 procent výnosů z poplatků bylo vracelo do regionů, na jejichž území se nachází zdroj znečištění. Zbývajících 10 procent by mělo zůstat ve státním rozpočtu. Druhý návrh změn zákona obsahuje podněty, jak umožnit kontrolu lokálních topenišť. Zlepšení situace kvality ovzduší v obcích lze podle kraje dosáhnout zakotvením povinnosti umožnit vstup kontrolnímu orgánu do obydlí a nastavením stejných pravidel, jaká již nyní umožňuje zákon o ochraně ovzduší u stejných zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími. Více ZDE