Více času na podstatné

Přehled legislativních novinek - nařízení Komise (EU) č. 618/2012

26.07.2012 07:49

V Úředním věstníku Evropské unie, ze dne 10. července 2012, bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 618/2012, kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení vstoupí v platnost 31. července 2012.

Více informací v Úředním věstníku