Více času na podstatné

Přehled legislativních novinek - Nařízení vlády Č. 262/201Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

27.07.2012 07:21

Částka 89/2012 Sb.:
Nařízení vlády Č. 262/201Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Datum účinnosti od 1. srpna 2012.

Více informací na SBIRKA.cz