Více času na podstatné

Přehled legislativních novinek - odpady, chlp, OZE

25.05.2012 09:14

Částka č. 61/2012 Sb.:

Zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka č. 59/2012 Sb.:

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Usnesení č. 165/2012 Sb. Poslanecké sněmovny k zákonu o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 31. ledna 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. března 2012

 

Částka č. 58/2012 Sb.:

Vyhláška č. 162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Vyhláška č. 163/2012 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe