Více času na podstatné

Přehled legislativních novinek - Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

23.07.2012 07:23

Částka 87/2012 Sb.:
Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Datum účinnosti od 1. září 2012.

Více informací na SBIRKA.cz