Více času na podstatné

Přehled legislativy, kterou budou projednávat parlament a vláda

07.06.2013 08:41

Vláda (12. 6.):

  1. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Tomáše Chalupy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ST1019)
  2. Návrh Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
 

Schůze parlamentu - Senát:

  1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ST 887)
  2. Senátní tisky č. N 21/09 a K 22/09 - Evropská strategie pro alternativní paliva /evropský senátní tisk č. N 021/09K 022/09/
  3. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /senátní tisk č. 60/ (2. čtení)

 

Schůze parlamentu - Poslanecká sněmovna:

  1. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebuů /sněmovní tisk 933/

  2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/

  3. Návrh poslanců Františka Dědiče a Jana Bauera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1006/

  4. Návrh poslanců Michala Haška, Jana Hamáčka, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákazem hydraulického štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu /sněmovní tisk 902/

  5. Návrh poslanců Víta Bárty, Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Michala Babáka, Jany Drastichové, Josefa Novotného st., Miroslava Petráně, Petra Skokana, Otto Chaloupky, Jiřího Štětiny a Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1008/