Více času na podstatné

Přehled novinek v oblasti vodního hospodářství

01.08.2011 06:33

CEMC připravuje na 20. září 2011 od 9.30hod v hotelu Pramen (Praha, Černý most) seminář týkající se novinek v oblasti vodního hospodářství. Přednášet bude odborník na slovo vzaté JUDr. Emil Rudolf (MŽP).

 

Obsah semináře:

- aktuální stav právní úpravy na úseku vodního hospodářství, změny roku 2011

- ochrana vod při nakládání se závadnými látkami ve světle vyhlášky č. 175/2011 Sb. novelizující vyhlášku č. 450/2005 Sb.

- novela vyhlášky č. 216/2011 Sb.  o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

- diskuse a závěr

 

Již nyní je 25% kapacity semináře zarezervována! Doporučujeme si udělat rezervaci již dnes na studentv@cemc.cz.

Garantujeme, že cena semináře nepřekročí 1100 Kč bez DPH.