Více času na podstatné

Přehled nových předpisů (částka 83 až 105)

06.10.2010 09:08

Přehled nových předpisů v oblasti životního prostředí naleznete ZDE.

Jako příklad uvádíme:

- Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

- Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn