Více času na podstatné

Přehled otevřených výzev k 16. prosinci 2010

20.12.2010 08:52

Zeřejněný přehled otevřených výzev shrnuje základní informace o aktuálně otevřených výzvách v operačních programech programového období 2007-2013. Přehled otevřených výzev poskytuje informace o otevřených výzvách k 16. prosinci 2010 v operačních programech Cíle 1 „Konvergence“ (OP D, OP ŽP, OP PPI, OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, IOP, ROP SZ, ROP MS, ROP JV, ROP SM, ROP SV, ROP JZ a ROP SČ), Cíle 2 „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (OP PK a OP PA) a v operačním programu Česká republika-Polská republika (Cíl 3).

[celá zpráva]

Zdroj: EFS ČR