Více času na podstatné

Přehled otevřených výzev k 19. září 2011

26.09.2011 10:17
Přehled otevřených výzev poskytuje informace o otevřených výzvách k 19. září 2011 v operačních programech Cíle 1 „Konvergence“ (OP D, OP ŽP, OP PPI, OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, IOP, ROP SZ, ROP MS, ROP JV, ROP SM, ROP SV, ROP JZ a ROP SČ), Cíle 2 „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (OP PK a OP PA) a v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika (Cíl 3).
 
 
zdroj: Strukturální fondy EU