Více času na podstatné

Přehled předpisů účinných od 1. března

28.02.2011 06:50

Celkem osm nových předpisů vstoupí v účinnost tento pracovní týden. Za nejdůležitější novely můžeme považovat novelu NV č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a novelu zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Přehled ZDE