Více času na podstatné

Přehled programu evropského výboru pro životní prostředí

21.04.2017 09:37

Začátkem příštího týdne (24. až 25. dubna) se uskuteční další zasedání evropského výboru pro Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Tématem bude například výměna názorů týkající se zprávy o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení nebo strategie pro nízkoemisní mobilitu. V příštím týdnu se sejdou také ministři životního prostředí (25.-26. dubna) na neformálním jednání, tématem bude oběhové hospodářství a ochrana klimatu.

 

 

Program ENVI 24. - 25.4. 2017:

  • Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
  • Výměna názorů s Komisí ohledně zprávy o účinnosti doporučení 2014/70/EU o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení (COM(2016)0794)
  • Výměna názorů s Komisí o programu REFIT v souvislosti s ekoznačkou/systémem EMAS
  • Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu
  • Veřejné slyšení o přidané hodnotě EU v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin
  • Přehled celého program - ZDE
ivotní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více zde: https://www.tretiruka.cz/pravni-predpisy/legislativa-eu/
ivotní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více zde: https://www.tretiruka.cz/pravni-predpisy/legislativa-eu/