Více času na podstatné

Přehled projednané legislativy EU za měsíc listopad 2009

16.12.2009 13:31

V měsíci listopad byla projednána následující EU legislativa:

- CO2 z lehkých užitkových vozidel

- WEEE - Návrh smernice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zarízeních – OEEZ

- Návrh smernice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání nekterých nebezpecných látek v elektrických a elektronických zarízeních - RoHS

- Biocidy - Návrh narízení Evropského parlamentu a Rady o uvádení biocidních prípravku na trh a jejich používání

 

podrobnosti ZDE