Více času na podstatné

Přehled schválených projektů ze SFŽP - PRIORITNÍ OSA 5 a 1

16.03.2011 12:36

Ministr životní prostředí Tomáš Chalupa podepsal žádosti o podporu podané ve XXII. výzvě zaměřené na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Schválil rovněž projekt Kanalizace a voda Křivoklátsko (z IX. výzvy), jehož celkové náklady činí bezmála 940 milionů korun.

 

Ve XXII. výzvě zaměřené na prioritní osu 5 přijal Státní fond životního prostředí celkem 34 projektů, z nichž doporučil ke schválení 30 projektů.

 

PRIORITNÍ OSA 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

(podpořené projekty)

 

 

Žadatel Název opatření Okres Kraj Celkové náklady akce
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Zařízení na čištění a recirkulaci odpadních vod z provozu Betonárky Sokolov Karlovarský kraj 6 906 371
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Crash nárazníky Most Ústecký kraj 13 318 800
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Regionální výukové a expertní centrum REACH a chemické bezpečnosti Ostrava-město Moravskoslezský kraj 5 943 120
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Zpracování taveniny plněným profilem Beroun Středočeský kraj 6 717 000
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Vybudování koncového zařízení pro likvidaci odplynu z nové výroby EDN a z dalších výrob za účelem dosažení emisních limitů platných od roku 2015 Kolín Středočeský kraj 16 320 000
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Vybavení pracoviště pro monitorování rizik chemických látek Pardubice Pardubický kraj 11 992 800
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií Praha Hlavní město Praha 33 633 000
Plzeňský Prazdroj, a. s. Rekonstrukce a modernizace čpavkových rozvodů na CKT Gambrinus Plzeň-město Plzeňský kraj 19 620 083
Centrum organické chemie s.r.o. Vybudování centra testování ekoinovativních technologií pro snižování rizik chemických zátěží (EKOTECH ROOM) Pardubice Pardubický kraj 11 244 000
Synthesia, a.s. Modernizace kontinuálního měření emisí zvlášť velkých zdrojů Pardubice Pardubický kraj 2 028 000
ISATech, s.r.o. ARATech2013 Pardubice Pardubický kraj 14 704 502
BOCA, spol. s r.o. Snížení znečištění odpadních vod z provozu zušlechtění přírodních střev a vedlejších jatečních produktů Příbram Středočeský kraj 25 864 051
Biocel Paskov a.s. 4. stupeň sekundární regenerace - Biocel Paskov a.s. Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 112 548 991
Kovoprojekta Electrolysis a.s. Membránová elektrolýza Ústí nad Labem Ústecký kraj 586 056 000
LAKUM - GALMA a.s. Rekonstrukce odtahové vzduchotechniky a neutralizační stanice pro galvanickou Zn linku Pelhřimov Vysočina 18 366 000
DEKRA Automobil a.s. Znalostní portál - Chemsat (Vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP v podnicích s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky PZH) Mělník Středočeský kraj 12 600 000
Nejdecká česárna vlny, a. s. Vybudování biofiltru ve společnosti Nejdecká česárná vlny, a.s. Karlovy Vary Karlovarský kraj 20 742 151
SATESO, s.r.o. Předčištění průsakových vod ze skládky Šlapanice Brno-venkov Jihomoravský kraj 6 679 200
Synthesia, a.s. Analyzátor emisí N2O ve výrobně kyseliny dusičné Pardubice Pardubický kraj 1 908 000
PARAMO, a.s. PS 0404 Rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijní jímky PS 0404 PARAMO, a.s., HS Kolín Kolín Středočeský kraj 19 160 704
VELOSTEEL TRADING, a.s Výstavba průmyslové čistírny odpadních vod Šumperk Olomoucký kraj 6 402 000
Nová Mosilana, a.s. Modernizace technologie změkčování provozní vody ve společnosti Nová Mosilana, a.s. Brno-město Jihomoravský kraj 5 658 840
LIGA, s.r.o. Snižování emisí v udírnách LIGA, s.r.o. Břeclav Jihomoravský kraj 1 468 800
AERO Vodochody a.s. Jednotka strojního odvodnění kalů Praha-východ Středočeský kraj 3 441 600
Pardubický pivovar a.s. Omezení enviromentálního rizika v Pardubickém Pivovaru - Renovace chladícího zařízení Pardubice Pardubický kraj 18 394 800
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Rozšíření odstavné čistírny dešťové vody ČOV AKTIBENT SD 10 Kovohuťě Příbram nástupnická, a.s. Příbram Středočeský kraj 8 376 821
Gatema s.r.o. Snížení environmentálního zatížení ve společnosti Gatema s.r.o. Blansko Jihomoravský kraj 7 050 000
Igor Láník - Techservis Boskovice Modernizace tunelové válečkové pece Blansko Jihomoravský kraj 5 866 800
PAPOS v.o.s. Zlepšení separace nerozpustných látek před vtokem do BČOV Karlovy Vary Karlovarský kraj 2 414 056
Amylon, a.s. Pořízení tlakovzdušné flotace pro omezení znečištění odpadních vod Havlíčkův Brod Vysočina 2 520 000

 

PRIORITNÍ OSA 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

(zamítnuté projekty)

 

Žadatel Název opatření Okres Kraj Celkové náklady akce
EPISPOL, a.s. NMEP - II. etapa: Odsolování Ústí nad Labem Ústecký kraj 384 840 000

 

PRIORITNÍ OSA 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

 

Žadatel Název opatření Okres Kraj Celkové náklady akce
Kanalizace a voda Křivoklátsko, dobrovolný svazek obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko Rakovník Středočeský kraj 939 997 707