Více času na podstatné

Přehled vyhlášek a nařízení v elektroenergetice a teplárenství

11.02.2011 10:55

Přehled legislativy:

 

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ENERGETICKÝ ZÁKON)
 • Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 91/2005 Sb., úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb. a zákonem č. 670/2004 Sb.
 • Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změn některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 314/2009 Sb., úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 • Zákon č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn

 

Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu Č:

 • Vyhláška č. 218/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
 • Vyhláška č. 450/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
 • Vyhláška č. 326/2005 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.
 • Vyhláška č. 478/2006 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
 • Vyhláška č. 225/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
 • Vyhláška č. 344/2009 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů
 • Vyhláška č. 79/2010 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 • Vyhláška č. 80/2010 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
 • Vyhláška č. 366/2010 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie za přípravu teplé vody pro více odběrných míst

 

Prováděcí vyhlášky ERÚ k zákonům č. 458/2000 Sb. a 406/2000 Sb. — https://www.eru.cz/

 

Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj Č:

 • Vyhláška č. 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitel

 

Zdroj: mpo