Více času na podstatné

Přehled změn textu zákona o odpadech dotčeného novelou

03.06.2013 10:06

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 31. května 2013 zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Hlavním cílem přijatého zákona je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem.

Novela zákona je v identickém znění, které schválil Parlament České republiky v únoru letošního roku, a kterou vetoval prezident republiky pro porušení Jednacího řádu sněmovny a Senátu, pouze s jednou jedinou změnou, a to s posunutím účinnosti ze září 2013 na říjen 2013, aby skutečně bylo možné tento zákon uvést v praxi i z hlediska přijetí prováděcích právních předpisů.

 

Jaké nás čekají změny?

  • Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií
  • Změny v oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
  • Zrušení povinnosti zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (pouze obce).
  • Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.
  • Změny v evidenci při přepravě nebezpečných odpadů.
  • Změny v evidenci.
 
Další podrobnosti najdete v rubrice "Právo" ZDE.