Více času na podstatné

Přepočtová tabulka množství odpadů aneb dobrý pomocník při evidence a hlášení odpadů

10.02.2011 09:35

Při vyplňování hlášení produkce odpadů nebo při vedení průběžné evidence odpadů se můžete dostat do situace, že znáte počty ks odpadů avšak neznáte hmotnost odpadu (poznámka: evidence se vede v tunách). Z těchto důvodů vám doporučujeme využit orientační přepočtovou tabulku množství odpadů, kterou vypracovalo Centrum pro hospodaření s odpady. Přepočtová tabulka je Vám k dispozici ZDE