Více času na podstatné

Přes aplikaci můžete upozornit na problematická domácí topeniště

08.12.2016 18:48

Organizace Čisté nebe spustila novou verzi své webové a mobilní aplikace Čistý komín, jejímž prostřednictvím mohou lidé upozorňovat na špatné topení v domácnostech. Původní aplikace z roku 2013 byla určena pouze pro Moravskoslezský kraj, který dlouhodobě trápí nejhorší ovzduší v zemi. Nově se nyní rozšířila na celou Českou republiku.

Projekt umožňuje obyvatelům přidávat fotografie kouřících komínů na mapu a tím motivovat majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobu vytápění. Například v minulé topné sezoně na mapě přibylo zhruba 150 míst. Obrázky se z mapy odstraňují vždy na konci topné sezony. Už nyní se na mapě objevují první problematická lokální topeniště.

"Aplikaci jsme rozšířili z Moravskoslezského kraje na celou Českou republiku. Každý uživatel může přidat na mapu fotku kouřícího komína, který způsobuje problém v obci," vysvětlila Plošková. Podle ní by aplikace měla sloužit hlavně jako osvěta.

"Chceme, aby si lidé uvědomili, že topit špatně není zdravé ani pro ně ani pro jejich okolí. Na základě toho, že se objeví v mapě, tak třeba přehodnotili způsob, jakým topí a řešili situaci dál. Je spousta možností, jak to řešit, třeba zažádat o kotlíkovou dotaci," vysvětlila Plošková.

Má-li někdo pocit, že se na mapě objevil neoprávněně, fotografie byla například pořízena, když roztápěl, může se s organizací spojit. Tyto případy se řeší individuálně a fotografie se následně z mapy odstraňují.

Podle Ploškové může mapa sloužit i jako podklad pro obce, aby věděly, kde jsou problematická místa. "Jak už s tím dál bude obec nakládat, je samozřejmě na jejích zástupcích," doplnila Plošková. Na webu www.cisty-komin.cz mohou zájemci najít i doplňující informace, třeba návod na správné topení nebo zdravotní dopady znečištěného ovzduší.

Novela zákona o ochraně ovzduší umožní od ledna 2017 také kontroly domácích kotlů. Mělo by se však jednat až o krajní řešení, když existuje opakované důvodné podezření na porušení zákona. Tomuto tématu se bude věnovat seminář „Kontroly a provoz domácích topenišť od 1. ledna 2017“, který proběhne v úterý 20. 1. 2017 v Praze. Více ZDE