Více času na podstatné

Prevence plýtvání potravinami pomůže potřebným

23.09.2014 14:30

Potravinová banka Praha byla založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank. Hlavním cílem potravinové banky je předejít plýtvání potravinami tím, že shromažďuje potraviny od dárců za účelem jejich další redistribuce potřebným.

Banka shromažďuje od dárců zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu,  přebytky z veřejných jídelen a restaurací, příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách, atd. Tyto potraviny dále přerozděluje organizacím, které jsou přihlášeny jako odběratelé a poskytují pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením, osobám bez domova, dětem bez rodičů a osobám v krizové situaci.

Pražská potravinová banka má k dnešnímu dni 68 odběratelů, mezi nimi jsou zařízení, jako např. Naděje, Romodrom, Armáda spásy, Seleziáni, Sluneční domov, Domov Magdaléna a další.

Potravinová banka je závislá na dárcích, potřebuje nejen potraviny k další distribuci , ale také malý pracovní tým vybavený nákladním vozem, sklad s lednicemi a mrazicími boxy, vysokozdvižný vozík, a to vše stojí určité finanční prostředky. Proto vítáme sponzory, kteří mohou nabídnout buď finanční dary k zajištění provozu banky, hmotné dary, subvence, nebo převzetí a krytí finančních nákladů na provoz organizace a samozřejmě potraviny, které jsou hlavním předmětem dalšího přerozdělování odběratelům.

Našimi největšími sponzory jsou především firmy z potravinářského odvětví, např. Globus, Makro, Unilever, Nestle, Kraftfood, Ferero Česká republika, Danone, Vitana, Meagle, Podravka-Lagris, Douve Egberts a další. Jim i dalším patří velký dík., neboť jejich zásluhou je zajištěn provoz potravinové banky.

Vedle toho děti z jedné mezinárodní školy každoročně prodávají své výrobky na školních bazarech a za vydělané peníze vždy nakoupí v Makru potraviny a v období vánoc je přivezou do Potravinové banky Praha (obrázek 1). Je to dobrý příklad výchovy dětí k sociálnímu cítění a také dobrý způsob, jak předcházet tomu, aby v budoucnu plýtvaly potravinami, protože jsou schopny si představit, komu všemu mohou posloužit (obrázek 2)

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2012

Autor: Věra Doušová (Potravinová banka Praha, veradous.praha@post.cz)