Více času na podstatné

Prezentace ke stažení: Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů