Více času na podstatné

Prezentace z webové konference týkající se procesu dotazování

16.06.2011 07:41

ECHA zveřejnila prezentace a záznam z webového semináře ze dne 25. května 2011, který se týkal procesu dotazování.

Seminář vysvětluje základy procesu dotazování, který zahrnuje jak hodnocení identifikace látek, tak aspekty sdílení dat. Popisuje rovněž běžné nedostatky, které musí ECHA rozpoznat v procesu dotazování a které souvisejí s identifikací a ověřováním totožnosti látky.

Seminář byl určen členům sítě národních helpdesků pro nařízení REACH a CLP a členům fóra pro výměnu informací o prosazování.

Prezentace a záznam z webového semináře naleznete na stránkách ECHA v sekci NEWS AND EVENTS (MÉDIA A AKCE) v rubrice Webinars.

 

Zdroj. MPO