Více času na podstatné

Prezentace z webové konference týkající se vyhotovení zpráv následných uživatelů

16.06.2011 07:45

ECHA zveřejnila prezentace a záznam z webového semináře ze dne 31. května 2011, který se týkal vyhotovení zpráv následných uživatelů.

Následní uživatelé vyhotoví zprávu o chemické bezpečnosti, pokud jejich užití látky není popsáno ve scénáři expozice, poskytnutém dodavatelem látky. Tato webová konference poskytla praktické informace o tom, jak mají následní uživatelé vyhotovit zprávu o chemické bezpečnosti s použitím IUCLID 5 a jak ji úspěšně předložit agentuře ECHA prostřednictvím systému REACH—IT.

Prezentace a záznam z webového semináře naleznete na stránkách ECHA v sekci NEWS AND EVENTS (MÉDIA A AKCE) v rubrice Webinars.

 

Zdroj: MPO