Více času na podstatné

Prezentace ze semináře Zdroje podpory v oblasti životního prostředí a energetiky

15.09.2010 07:07

Ve čtvrtek 9. září 2010 pořádalo Technologické centrum AV ČR seminář zaměřený na různé Zdroje podpory v oblasti životního prostředí a energetiky.

Cílem semináře bylo představení širokého spektra možností, jak (spolu)financovat výzkumné, vývojové, demonstrační a inovační projekty v oblasti ŽP a (nejaderné) energetiky. Seminář přinesl informace o 7. rámcovém programu, včetně FCH JTI, o programech COST, LIFE+, CIP – ekoinovace a IEE, EUREKA, Eurostars, o finančních mechanismech MF („norské fondy“, „švýcarské fondy“), OPŽP, GA ČR, TA ČR, NER300, EEPR, RFCS.

Program

Prezentace