Více času na podstatné

Prezentace ze seminářů k problematice odpadů a prevence závažných havárií

04.07.2012 12:36

ČIŽP uveřejnila prezentace ze seminářů, které se týkaly problematiky vedlejších živočišných produktů, biologicky rozložitelných odpadů a kalů z čistíren odpadních vod a dále problematikou prevence závažných havárií. Níže si můžete dané prezentace prohlédnout.