Více času na podstatné

Prezentace ze setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů

08.11.2012 13:52

Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2012 připravilo Ministerstvo zemědělství pravidelné pracovní setkání odborných útvarů úseku vodního hospodářství s pracovníky vodoprávních úřadů. Setkání proběhlo formou akreditovaného semináře. Níže si můžete prohlédnout program a prezentace.

 

Přílohy:

 

Zdroj: MZe