Více času na podstatné

Prezentujte svůj CIP nebo FP7 projekt celé Evropě - zdarma

18.08.2011 07:36

Evropská komise dává možnost prezentovat záměry a výsledky projektů financovaných z programů CIP a FP7 na výstavě při významné konferenci Innovation Convention 2011, která se uskuteční v Bruselu 5. - 6. prosince 2011.

Díky účasti novinářů z celé Evropy na oficiálním otevření výstavy a odhadovanému počtu účastníků konference 1200 je zde možnost prezentovat sebe i svůj projekt velkému počtu lidí a případně získat i kontakty pro další spolupráci.

Zájemci vyplní formulář, kde představí, jaký projekt a hlavně výsledky chtějí prezentovat, jakým způsobem bude prezentace uskutečněna, v jaké fázi se projekt nachází apod. Kritéria výběru a další informace naleznete zde.

Deadline pro přihlášky je 7.9.2011, 12 hod.