Více času na podstatné

Prezident M. Zeman posoudí první environmentální předpis, Senát totiž schválil novelu zákona o odpadech

20.03.2013 16:00

Senát dnes schválil novelu zákona o odpadech. Prezident M. Zeman tak posoudí první environmentální předpis. Novela zákona zapadá do tzv. ekoauditu. Přijetím novely se očekává celková roční úspora ve výši cca 186-199 mil. korun na straně podnikatelů. Konkrétně se jedná například o zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství a zrušení omezení počtu původců. Nově plány budou zpracovávat jen obce.

Přijetí novely se očekává celková roční úspora ve výši cca 186-199 mil. korun na straně podnikatelů. Konkrétně se jedná o zrušení povinnosti původců odpadů (kromě obcí) zpracovávat plán odpadového hospodářství (úspora podnikatelských subjektů 62 mil. Kč/5 let), zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro který je možno vykonávat funkci odpadového hospodáře (podpora podnikatelského prostředí), zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování (odhadovaná úspora 14 mil. Kč/rok – krajské úřady, obce s rozšířenou působností, Praha) a zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím zavedení elektronického informačního systému (odhadovaná úspora 160-173 mil. Kč).

 

Projednání novely zákona ve výborech Senátu:

  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 3. 2013 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 13. 3. 2013 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 44/2 (doporučuje).

 

Dokumenty ke stažení:

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou

Přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. ekoauditu, více ZDE

 

Senát dnes ještě projedná:

  1. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
    /evropský senátní tisk č. N 197/08/
  2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech
    /evropský senátní tisk č. N 002/09/