Více času na podstatné

Prezident podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a o místních poplatcích

25.09.2015 17:30

Děti z dětských domovů a obdobných zařízení budou osvobozeny od poplatků za komunální odpad. Stejnou výjimku budou mít obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a pro seniory. Změny přinese novela o místních poplatcích, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Prezident dnes podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Toto novelu znovu projednávala Sněmovna v polovině září, kdy nepřijala pozměňovací návrhy Senátu.

Poplatek za komunální odpad bude promíjet obecní úřad, nikoli zastupitelstvo obce. Rozhodla o tom Sněmovna na návrh Senátu. Své původní rozhodnutí, že by prominutí poplatku mělo schvalovat zastupitelstvo, tak změnila. Úprava je součástí novely o místních poplatcích, která má od poplatků za odpad osvobodit děti z dětských domovů a obdobných zařízení a také obyvatele domovů pro zdravotně postižené a pro seniory. Novela počítá také s tím, že odpovědnost za hrazení komunálních plateb za děti ponesou jejich rodiče. Nemohlo by se tak už stát, že by děti po dovršení 18 let věku čelily exekuci kvůli dluhům za odvoz komunálního odpadu.

Novela zákona o ochraně zdraví novelizuje §44 a §44b týkající se úpravy nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi, dílčím způsobem je doplněna oblast pitných vod, dále se v novele pro oblast vod určených pro lidskou spotřebu řeší oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví prvního stupně zakázat používání vody, která nesplňuje jakost pitné vody a možnost povolení mírnějšího hygienického limitu, novela také mění oblast hluku.

 

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 25. září 2015 tyto tři zákony:

  • 1. zákon ze dne 15. září 2015, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • 2. zákon ze dne 16. září 2015, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
  • 3. zákon ze dne 15. září 2015, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

 

Související článek:

Poslanci už projednali biopaliva, místní poplatky, veřejné zdraví, horní zákon i energetiku (18.9.2015)