Více času na podstatné

Prezident podepsal novelu zákona o vodovodech a kanalizacích

28.08.2013 07:41

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 27. srpna 2013 zákon ze dne 21. srpna 2013, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely zákona je úprava systému plánování rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

 

Dokument ke stažení:

Senátní tisk:  č. 150

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.