Více času na podstatné

Prezident vetoval zákon o ovzduší

24.06.2011 09:42

Prezident republiky Václav Klaus ve čtvrtek dne 23. června 2011 využil své pravomoci dané článkem 50 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně zákon ze dne 7. června 2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. více...