Více času na podstatné

Přezkušování osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti

13.05.2011 08:46

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií zavádí do praxe průkazy energetické náročnosti budov, kontroly kotlů a klimatizačních systémů. Spolu s energetickými audity je mohou provádět pouze osoby:

  1. energetickým auditorem se může stát osoba s vysokoškolským magisterským nebo doktorským vzděláním technického směru a 3 roky praxe, případně středoškolským nebo bakalářským vzděláním technického směru a 5 roky praxe;
  2. průkazy může vypracovávat energetický auditor nebo autorizovaná osoba v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb;
  3. kontroly kotlů nebo klimatizačních systémů mohou provádět energetičtí auditoři nebo autorizované osoby v oborech technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb

přezkoušené podle Zkušebního řádu MPO ze dne 27.3.2009 z podrobností těchto činností stanovených souvisejícími vyhláškami.

 

Zájemci o přezkoušení se mohou přihlásit elektronicky nebo písemně podle vzoru uvedeného ve Zkušebním řádu. Podle druhu zvoleného přezkoušení přiloží požadované doklady. Na jediné přihlášce se lze ucházet o zkoušku z několika odborností.

 

Poznámka: Přihlášku nevyplňujte přímo v internetovém prohlížeči, ale stáhněte ji do Vašeho počítače, vyplňte a pošlete na stanovenou e—mailovou adresu :enex@mpo.cz.

 

Přílohy ke stažení

Zdroj: MPO